Phúc Khang Đồng Hành Cùng Phong Trào Kiến Trúc Xanh

Phát triển bền vững với những giá trị nhân văn truyền thống khác biệt qua sản phẩm BĐS xanh của Phúc Khang. Việc phát triển CTX phải cần sự hợp lực của các nhà thiết kế, thi công, vận hành và sự động viên khuyến khích từ thị trường và người tiêu dùng.

Xem tiếpPhúc Khang Đồng Hành Cùng Phong Trào Kiến Trúc Xanh