Công trình xanh là mấu chốt để khắc phục biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Hội thảo do Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học & Công nghệ, Ủy ban Khoa học – Công nghệ & Môi trường của Quốc hội, cùng sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức tài chính Quốc tế IFC (Ngân hàng Thế giới) và sự hỗ trợ tài chính của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang, Tập đoàn Capital House.

Xem tiếpCông trình xanh là mấu chốt để khắc phục biến đổi khí hậu ở Việt Nam